Wyprodukuj taniej

Kloepfel Consulting GmbH / Usługi / Wyprodukuj taniej

Optymalizacja kosztów produktu

Obniż koszty produktu od 10% do 40%

Inżynierowie, doświadczeni menedżerowie i technicy firmy Kloepfel Consulting sprawiają, że rzeczywiste koszty produktów (dostawców) są przejrzyste dzięki naszemu wielokrotnie nagradzanemu oprogramowaniu „Cost Control”, zapewniając:

  • Efektywniejsze wykorzystanie surowców i materiałów
  • Oszczędna produkcję
  • Oszczędność energii
  • Redukcję wagi
  • Poprawę jakości
  • Rozwój decyzji Make-or-Buy
  • Standaryzację produktów
  • Inteligentne zastępowanie materiałów
  • Innowacyjny rozwój produktów
  • Nowe możliwości negocjacji

Thomas Wandler

Senior Partner

T +48 539 930 399

Oprogramowanie Cost Control to analityczne narzędzie służące do zwiększania surowców, materiałów i efektywności budowy produktów lub służące do oszczędzania energii podczas produkcji. Dzięki oprogramowaniu Cost Control można zmniejszyć koszty produktów średnio od 10% do 40%.
Pięciokrotnie nagradzane oprogramowanie może być wykorzystywane do produkcji prototypów lub do produkcji dużych serii, jak np. w przemyśle motoryzacyjnym.

Rozważane na podstawie planów konstrukcyjnych wyroby, są wirtualnie dzielone na części składowe. Na podstawie planów konstrukcyjnych inżynierowie za pomocą oprogramowania analizują dane dotyczące komponentów. W ten sposób na przykład dzięki oprogramowaniu Cost Control konstruktor otrzymuje dokładne informacje w porównaniu z międzynarodowymi normami obejmujące:

• koszty energii,
• koszty surowców ,
• optymalne maszyny produkcyjne,
• stawki dopłat
• koszty konfiguracji
• czas przygotowania, oraz
• czas i koszty przetwarzania.

Dzięki tym wynikom produkty mogą być efektywniej konstruowane i produkowane. Ostatecznie, można oszczędzać lub zastępować surowce i materiały, skracać czas produkcji, optymalizować procesy międzywydziałowe, a także uzyskiwać pomoc w podejmowaniu decyzji w zakresie „Make or Buy”.

W zależności od potrzeb klienta Cost Control otrzymuje aktualizacje od dwóch do czterech razy w roku. W ten sposób Cost Control jest dostosowywany do zmian zachodzących na światowych rynkach (np. Międzynarodowe płace i ubezpieczenie społeczne – źródło, np. Federalna Agencja ds. Handlu Zagranicznego), postępu technologicznego (np. nowe maszyny produkcyjne lub metody produkcji), ale także do specjalnych wymagań klientów.

Użytkownicy po tygodniowej sesji szkoleniowej mogą w pełni korzystać z oprogramowania.
Amortyzacja: Z reguły (95% przypadków) oprogramowanie zostaje zamortyzowane już w momencie, gdy użytkownik osiągnie 50% oszczędności kosztów podczas tygodnia szkoleniowego.

Program powinien przyczynić się do połączenia różnych oddziałów i ich know-how, co pozwoli uzyskać nowe pomysły(na produkty) lub poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych, budowlanych czy zakupowych zmniejszyć koszty i uniknąć niepotrzebnego stresu. Ponadto, dzięki oprogramowaniu firmy mogą zachować i wykorzystać cenną wiedzę tzw. „starych wyjadaczy”. Jeśli porozumienie z dostawcą dotyczące kalkulacji kosztów produkcji zostanie osiągnięte – Tool Cost Control oszczędzi Państwu czasochłonnych podwójnych obliczeń.

Oprogramowanie znacząco pomaga świadomie oszczędzać surowce i zasoby energetyczne.

Back to Top