EKSO

Optymalizacja struktur i procesów w zakupach

W Kloepfel Consulting sukces zakupowy jest zapewniony w sposób zrównoważony dzięki programowi EK Excellence EKSO. W drodze do zoptymalizowanych zakupów ważne jest, aby rozwijać istniejące silne strony i aby systematyczne i w sposób zorganizowany eliminować słabości.

Rozpatrywane filary zakupu to:

  • Cele biznesowe i strategie wynikające z celów biznesowych,
  • Efektywnie ukierunkowane procesy, dzięki którym zostaną osiągnięte cele,
  • Efektywna organizacja, napędzająca optymalizację
  • Wykwalifikowani pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie procesu
  • Bezpieczne metody i narzędzia będące w Państwa zasięgu.

Ostatecznie proces ten musi zostać ustanowiony i ustabilizowany poprzez znaczące kontrolowanie zakupów za pomocą naprawdę ważnych i właściwych liczb.

Dr. Stephan Hofstetter

Partner

T +48 539 930 399

Kloepfel Consulting opiera się na zasadzie Best-Fit. W tym kontekście Best-Fit oznacza, że zakupy są ukierunkowane przede wszystkim na wymagania przedsiębiorstwa, a optymalizacja nie jest nastawiona wyłącznie na optymalizację „Best-Practice” poza branżą. Tutaj także czai się niebezpieczeństwo znanej przede wszystkim z dziedziny inżynierii mechanicznej “Over-Engineering”. Upewnij się, że każda zmiana w dziale zakupów jest naprawdę ukierunkowana na wyniki. Aby przedsiębiorstwo stało się motorem generującym zysk należy nieustannie rozwijać dział zakupów, a wymagania muszą być regularnie sprawdzane i przede wszystkim muszą być ukierunkowane na osiągnięcie celu przedsiębiorstwa.

Dostosowanie indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa odbywa się poprzez klasyfikację według branży i wielkości firmy, względnie poprzez ilości zakupów, a zwłaszcza wpływ kosztów zakupu na wyniki przedsiębiorstwa. Przy ocenie poszczególnych kryteriów Kloepfel Consulting przyjmuje bardzo uporządkowane podejście – biorąc pod uwagę ponad 600 punktów szczegółowych ankiet. W wizualnie przygotowanym zestawieniu wyników słabe punkty oparte na zasadzie sygnalizacji świetlnej mogą zostać szybko i zdecydowanie znalezione, a skonkretyzowane kroki optymalizacji mogą zostać zaplanowane, zainicjowane i wdrożone.

Ze względu na ustrukturyzowaną procedurę, wysiłek dotyczący analizy struktury zakupów prawdopodobnie jest niski. Po jednodniowych warsztatach w firmie następuje krótka faza przygotowań i oceny. Na podstawie oceny otrzymają Państwo w terminie od jednego do dwóch tygodni szczegółowy raport dotyczący działu zakupów, na podstawie którego kierownictwo działu zakupów, jak również kierownictwo przedsiębiorstwa będzie mogło zainicjować i wdrożyć niezbędne środki. Delikatne i subiektywne oceny należą zatem do przeszłości.

Poniższe filary sześciu sukcesów (strategia, procesy, organizacja, pracownicy, metody / narzędzia i kontrola) opierają się na innych podgrupach, które między innymi wzajemnie na siebie oddziałują. (zob. Rysunek 2). Dlatego też niezbędne jest w celu skutecznego zarządzania dostawcami, sprawne zarządzanie grupą materiałów. Nawet wysoko wykwalifikowani pracownicy zaopatrzeniowi z zapewnionym wyborem metod/narzędzi nie mogą przyczynić się do sukcesu firmy bez odpowiedniego nakładu pracy. Przeciwstawne stwierdzenia również mają zastosowanie.

Back to Top