Obniżenie kosztów zakupu – oszczędności w zakupach od 5% do 15%

Kloepfel Consulting GmbH / Usługi / Obniżenie kosztów zakupu – oszczędności w zakupach od 5% do 15%

Obniżenie kosztów zakupu

Oszczędności w zakupach od 5% do 15%

Szukasz eksperta ds. zakupów, który nie tylko identyfikuje potencjał, ale również w sposób zrównoważony wdraża go wraz z pracownikami i dostawcami w zespole? Jesteśmy doświadczeni w branży, pragmatyczni i praktyczni. Nasze wynagrodzenie w 100% opiera się na osiągniętym sukcesie, tj. bez oszczędności – bez opłat. Około 700 firm skorzystało już z naszego przedsiębiorczego i partnerskiego podejścia.

W dobie stale rosnących cen surowców na znaczeniu zyskuje redukcja kosztów materiałowych, ma to na celu zwiększenie wydajności i konkurencyjności.
Koszty materiałów bezpośrednich stanowią największą część kosztów w sektorze produkcyjnym. Przykładowo – redukcja wybrakowanych towarów i odpadó pozostałych w wyniku zakończenia procesu produkcji może prowadzić do większej wydajności materiałowej. Standaryzacja produktów z kolei pomaga zmniejszyć różnorodność produktów i dostawców. Przedsiębiorstwom produkcyjnym często brakuje wystarczających możliwości, pozwalających odkryć dalsze możliwości oszczędzania, wykraczające poza codzienną działalność. Nasi konsultanci opracowują złożone zagadnienia z podejściem analityczno-wartościowym i stosują Real-Controlling, aby zapewnić trwałe oszczędności w kosztach materiałowych.

Efe Duran Sarikaya

Prezes Zarządu

T +48 539 930 399

Ponieważ koszty pośrednie (np. energia, ubezpieczenie, czyszczenie budynków, ochrona, marketing) często nie są brane pod uwagę, występuje w tym obszarze duży potencjał oszczędnościowy. Działy zakupów są zazwyczaj tak zajęte zaopatrywaniem odpowiednich towarów, że koszty ogólne pozostają niesprawdzone. W niektórych przedsiębiorstwach nie podlegają one nawet
pod dział zakupów i są nadzorowane przez inne działy (księgowość, dyspozycja, asystenci itp.).

Często z tego powodu dochodzi do przedłużenia kontraktów, bez sprawdzenia warunków i ewentualnych negocjacji. Przy wprowadzaniu instrumentów zamówień na podstawie przejrzystych analiz i wyborze właściwych kontrahentów, istnieje możliwość osiągnięcia oszczędności w wysokości dwucyfrowej liczby procentowej.

Optymalizacje w zarządzaniu warunkami płatności są w stanie zapewnić bieżącą płynność finansową. Kloepfel Consulting zatrudnia w dziale zarządzania warunkami płatności specjalnie w tym obszarze wykwalifikowanych pracowników.

Wielu kupcom często brakuje wiedzy na temat struktury kosztów swoich dostawców. Przejrzysta struktura kosztów dostawców jest najlepszą obroną przed żądaniami wzrostu cen. Poprzez staranną analizę proponowanych wzrostów cen i cen zakupu, można stworzyć podstawę do udanych negocjacji oraz udoskonalić przebieg procesu dostawy. Wymaga to faktów i liczb, których dobrowolnie nie ujawni żaden dostawca. Kloepfel Consulting rozwiązał ten problem za pomocą pięciokrotnie nagrodzonego oprogramowania Cost Control. Owe oprogramowanie obejmuje wszystkie dostępne moduły produkcyjne i jest dostosowane do potrzeb firmy produkcyjnej. Cost Control Tool (narzędzie kontroli kosztów) stanowi zatem cenny system do dokładnej i całościowej analizy wszelkich kosztów produkcji.

Inne koszty można odkryć dzięki warsztatom organizowanym dla dostawców. Warsztaty będą prowadzone w ścisłej współpracy z dostawcami w celu określenia i realizacji potencjału kosztowego i wzmocnienia renegocjacji.

Lista powodów przekonywujących do globalnych zakupów jest długa: niskie ceny, elastyczni dostawcy i rozwój nowych rynków. Zwłaszcza części standardowe i zamienne mogą być wytwarzone za granicą taniej i z lepszą jakością. Kupujący, którzy na co dzień mają styczność z zakupem najlepszych towarów po najlepszych cenach, coraz częściej decydują się na Global Sourcing. Przykładem jest fakt, iż ponad połowa niemieckich przedsiębiorstw nabywa towary w Chinach.

Nierzadko jednak wymóg odpowiednich standardów jakości międzynarodowych małych i średnich przedsiębiorstw staje na drodze niektórym transakcjom. Dlatego ważne jest ciągłe zarządzanie ryzykiem, zapobieganie odpływowi know-how, zarządzanie jakością i rygorystyczny wybór dostawców. Naruszenia dobrych obyczajów można uniknąć poprzez głębsze zrozumienie kultury. Dzięki takim umiejętnościom nie będzie problemem nabycie materiałów lub produktów po korzystnych cenach.

Poprzez wspólne zakupy można uzyskać korzystne ceny i rabaty. Przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami odbywający się dzięki systemom zarządzania towarami i wymianie doświadczeń służy jako system wczesnego ostrzegania w celu zmniejszenia ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji. Społeczności zakupowe można wykorzystać do zekonomizowania kluczowych obszarów biznesowych, takich jak zakupy, marketing, zasoby ludzkie, finanse i usługi prawne.

Im większa odległość między dostawami materiałów, tym dokładniej należy zaplanować przebieg dostawy. Im wyższa możliwość poniesienia straty, tym lepsze powinno być zabezpieczenie dostawy. Z jednej strony, przy sprzedaży pakietowej uzyskuje się większe rabaty, z drugiej jednak strony oznacza to niższy wskaźnik rotacji zapasów. Co z kolei wiąże się z kosztami ponoszonymi w skutek zamrożenia kapitału. Zaś ograniczony przepływ gotówki nie jest pożądany. Jeśli dostawca ma dobre ceny, ale dostarcza tylko w długich odstępach czasu, oznacza to brak elastyczności w dostawie. Ewentualny nagły wzrost zapotrzebowania na produkty w okresie między dwiema dostawami, uda się opanować tylko dzięki rozwiązaniu Dual-Sourcing. Ryzyko niepowodzenia i możliwe opóźnienia w zaopatrywaniu klienta stanowią dodatkowe koszty, które należy uwzględnić w wycenie. Konsultanci Kloepfel Consulting dysponują wystarczającą wiedzą i silną siecią kontaktów na rynkach, aby zoptymalizować i wyeliminować niedobory łańcucha dostaw.

Do analizy zakresu nadmiaru zapasów pomocna jest analiza ABC / XYZ. Jeżeli zostanie ona uzupełniona przez zakresy zapasów i rozkład wartości zapasów, zredukuje sie złożoność części C i zbuduje celowo know-how w dyspozycji, a robiący zakupy bedą mogli w końcu odetchnąć. Osoby posiadające za duże zapasy magazynowe bedą mogły zostać szybko rozpoznane. Długoterminowa i zrównoważona optymalizacja zapasów wymaga optymalizacji procesów w całym łańcuchu wartości. Tematyka działów to m.in .:

 • Cykl życia produktu,
 • Dbanie o zapasy,
 • Zakresy pomiarowe,
 • Zarządzanie Częściami C,
 • Koszty procesu,
 • Kanban,
 • Umowy ramowe,
 • Mechanizmy kontroli wejścia i wyjścia,
 • Standaryzacja w tworzeniu,
 • Optymalny zestaw produktów uwzględniający zdolności produkcyjne,
 • Koszty konfiguracji
 • Logistyka wewnątrz zakładu.

Włączenie wszystkich działów w ten proces i zinternalizowanie ich wkładu w sukces otwiera drogę do trwałej optymalizacji zapasów.

Back to Top