Branże

 

Automotive

W przedsiębiorstwach produkcyjnych branży dostawców części samochodowych zakup jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających sukces firmy …

Budownictwo

Ryzyko niewypłacalności w branży budowlanej jest znacznie wyższe niż w innych branżach. Kontrahenci budowlani, spośród wszystkich firm …

Firmy usługowe

Rynek usług zmienił się gwałtownie: wysoka przejrzystość, ogromna i nastawiona na ceny konkurencja oraz krótkotrwały charakter przewagi konkurencyjnej …

Handel

W trudnych wojnach cenowych zakup jest wartościowym twórcą handlu – czy to w tradycyjnym handlu detalicznym, w sprzedaży wysyłkowej, handlu elektronicznym …

 

Przemysł dóbr konsumpcyjnych

Wyzwanie dla producentów dóbr konsumpcyjnych wykracza w handlu daleko poza wysoką presję cenową. Złożoność znacząco wzrasta, na przykład ze względu na …

Budowa maszyn i urządzeń

W globalnej konkurencji cenowej dział zakupów w branży budowy maszyn odgrywa kluczową role. Wysoko wykwalifikowany, bardzo często …

Przemysł meblarski

Branża meblarska stoi w obliczu stale rosnącej konkurencji międzynarodowej i zmieniających się zachowań kupujących. Jednocześnie skonsolidowane …

Farmacja i opieka zdrowotna

Wyzwania w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej od lat wykazują wzrostową tendencję, wszystko ze względu na rosnącą presję kosztową …

 

Private equity

Przy około 50% udziale w obrocie, dział zakupów jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na przychód w przedsiębiorstwie. Jeśli możliwe …

Rosja Doradztwo

Rosyjskie systemy celne są dla nas całkowicie nieprzejrzyste: ponosimy zróżnicowane opłaty taryfowe, w niektórych przypadkach towary pozostają …

Budowa pojazdów specjalnych

Podobnie jak w przypadku producentów samochodów, wymagania przy mniejszych wydajnościach i ilościach znacznie wzrosły. Często konkretne rozwiązania …

Inne Branże

Średnie przedsiębiorstwa cierpią albo z powodu ogromnej konkurencji cenowej, albo z powodu silnej konkurencji w zakresie jakości i innowacji …

 

Back to Top