Globalny Sourcing

Kloepfel Consulting GmbH / Usługi / Globalny Sourcing

Globalizacja i zarządzanie łańcuchem dostaw

Właściwy wybór rynków zamówień, kanałów zamówień i dostawców zapewnia przedsiębiorstwom decydującą przewagę konkurencyjną. Jednak globalne rynki stanowią obecnie względem przedsiębiorstw duże wymagania, a różnice w kwestiach politycznych i prawnych, bariery językowe i różne strefy czasowe utrudniają dostęp do globalnych rynków zamówień. Szczególnie istotne są działania prowadzone we współpracy między Europą a Azją.

Kolejne wyzwania wynikają z wyboru potencjalnych rynków i dostawców spośród wielu możliwości, co jest zarówno czasochłonne, jak i kosztowne. Ponadto firmy muszą zdawać sobie sprawę o konieczności zapewnienia wysokiej jakości i rzetelnej obsługi potencjalnych klientów, aby uzyskać powodzenie na międzynarodowych rynkach zbytu. Przy czym postępująca globalizacja i zarządzanie łańcuchem dostaw stanowią kolejne wyzwania.
Wdrożenie udanej strategii globalnego zaopatrzenia w Państwa firmie pomoże długoterminowo obniżyć koszty, zminimalizować ryzyko cenowe i zapewnić więcej niż wystarczającą podaż.

Patrick Esselborn

Prezes Zarządu
Kloepfel Outsourcing

T +48 539 930 399

Global Sourcing określa strategię zakupową o orientacji globalnej. Obejmuje ona z jednej strony zamówienia na produkty i usługi, a z drugiej strony dostawy zorientowane na źródła globalne. Tego rodzaju zamówienia stanowią dziś integralną część składową strategicznej i globalnej polityki zakupów w przedsiębiorstwach. Oprócz dostępności nowoczesnych technologii i szerokiego asortymentu, dzięki zamówieniom globalnym firmy zyskują dostęp do tanich źródeł zaopatrzenia. W czasach istnienia międzynarodowej konkurencji i kryzysów ekonomicznych i finansowych nawet małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą z tego zrezygnować.

Wesprzemy Cię w międzynarodowych zakupach i pomożemy z powodzeniem wdrożyć globalne zakupy w Państwa firmie!

Global Sourcing: polska jakość – Made in China!

Lista powodów przekonywujących do aktywności na rynkach globalnych jest tak długa, jak Wielki Mur Chiński: niskie ceny, elastyczni dostawcy i lokalni odbiorcy. Kupcy, którzy codziennie spotykają się z zakupem najlepszych towarów po najniższych cenach, coraz bardziej koncentrują się na Państwie Środka. Jednak bardzo często roszczenia jakościowe krajów europejskich stają się przeszkodą wielu przedsiębiorstw. Czy polscy kupcy powinni mimo to spojrzeć na Chińską Republikę Ludową? Tak!

Doświadczenie pokazuje, że warto zabezpieczyć się przed najczęściej występującymi zagrożeniami poprzez ciągłą kontrolę jakości i rozwój dostawców: głębsze zrozumienie kultury może zapobiec niewystarczającemu wdrożeniu produktu, niepunktualnym dostawom i innym dokuczliwościom.

Chińskie społeczeństwo charakteryzuje się silną hierarchią i wiarą w relacje osobiste, co znajduje również odzwierciedlenie w kulturze korporacyjnej. Trudno tutaj wdrożyć całościowe zarządzanie jakością, gdy osoby odpowiedzialne obawiają się, że „tracą twarz” poprzez kontrolowanie. Jeśli chcesz nawiązać relacje biznesowe, musisz przede wszystkim zaplanować jedną rzecz: zaufanie i czas by je zyskać.

W Chinach obowiązuje zasada „Guanxi”, spersonalizowanej sieci wpływów. Znajduje ona odzwierciedlenie w stosunkach personalnych i nie może być przenoszona na całe przedsiębiorstwo. Wymaga to bardzo specyficznego zarządzania relacjami z dostawcami (SRM). Relacja ta jest szczególnie cenna, ponieważ zaufanej osobie można polecić kolejne kontakty, z którymi łatwiej nawiązać relacje biznesowe. W Chinach umowy, porozumienia w sprawie jakości i dostaw są bardziej uznawane za wytyczne, a niekoniecznie za wiążące. Ważniejsze jest korzystanie z wzajemnych korzyści. Prosząc o coś, należy zwrócić równowartą przysługę . Wszystko inne byłoby poważną zniewagą, która mogłaby zrujnować stosunki handlowe. Dlatego dbanie o utrzymanie zasady „Guanxi” jest zadaniem, którego nie należy lekceważyć.

Wówczas łatwiej jest wdrożyć proste środki przeciwko niskiej jakości: zarządzając dostawcami nic nie powinno się tutaj wydarzyć. Innym rozwiązaniem jest Dual Sourcing: jeśli nie polegasz tylko na dostawcy z Chińskiej Republiki Ludowej, możesz zrekompensować awarie i wystąpienie wąskiego gardła. Podczas wyszukiwania dostawców przed dokonaniem wyboru należy przeprowadzić kontrolę oceniającą. A przede wszystkim, po wybraniu dostawcy, należy rygorystycznie kontrolować jakość dostaw. W ten sposób można skutecznie przeciwdziałać zmianom gospodarczym, takim jak wzrost cen i niewielkie ilości zakupów, bez konieczności rezygnowania z jakości.

Global Sourcing: Na przykładzie Chin

10 punktów kontrolnych odpowiedzialnych za udaną współpracę w Chinach

W Chinach jest wielu dostawców większości produktów. Ale którzy są sprawdzeni i niezawodni? Podstawowa różnica między przemysłem europejskim i chińskim leży w przedziale czasowym. Większość przedsiębiorstw przemysłowych w dzisiejszej Europie to przedsiębiorstwa, które przetrwały selekcję wielu dziesięcioleci. W Chinach większość firm przemysłowych istnieje jednak dopiero od kilku lat – w czasach dynamicznej gospodarki. Wszystko jest potrzebne. Nie sztuką jest założyć zakład produkcyjny. Pszenica jeszcze nie została oddzielona od plew. Niemniej jednak istnieje wiele firm z górnej półki, które nie mają sobie równych nawet w Europie. Podczas zamówień w Chinach należy zwrócić uwagę na dziesięć poniższych punktów:

  • 1. Znajdź jak najwięcej potencjalnych dostawców z różnych źródeł – bazy danych, Internet, targi, czasopisma, rekomendacje itp. W rezultacie osiągniesz szeroki wybór.
  • 2. Zbieraj informacje o wybranych firmach (broszury, Internet, strony internetowe, rekomendacje, targi, czasopisma itp.). Wskazówka: skorzystaj z China Tracker od Brown & Miller.
  • 3. Dokładnie wyselekcjonuj złych kontrahentów.
  • 4. Koresponduj z wyselekcjonowanymi przedsiębiorstwami, zapytania ofertowe składaj za pomocą formularzy oceny dostawców.
  • 5. Na podstawie udzielonych odpowiedzi i sposobie reakcji na ankietę część przedsiębiorstw ponownie będzie podlegało skreśleniu z listy potencjalnych kontrahentów. Trzeba wziąć pod uwagę, że zwykle najtańsze nie oznacza najlepsze.
  • 6. Przeprowadź rozmowy telefoniczne z dyrektorami pozostałych w wyniku selekcji firm. Wskaż dokładny opis wymagań jakościowych i wymagań dotyczących harmonogramu i kontroli.
  • 7. Zamów próbki produktów. Dopiero gdy próbki spełnią oczekiwania, przedsiębiorstwo pojawi się na liście firm które warto odwiedzić.
  • 8. Wizyta w kilku wyselekcjonowanych przedsiębiorstwach (tylko w 2-3 najlepszych). Wizyta przed wykonaniem pierwszych dostaw jest bardzo ważna, tylko na miejscu można zobaczyć prawdziwy charakter przedsiębiorstwa. Podczas wizyty omówione zostaną ostateczne szczegóły i pierwsza większa próbna dostawa. Jeśli w jednej firmie wystąpią problemy, można skupić swoją uwagę na drugiej.
  • 9. Jeżeli pierwsza dostawa próbna zakończyła się sukcesem, należy przeprowadzić kontrolę końcową. W zależności od wrażliwości – poprzez pobieranie próbek losowych lub poprzez kontrolę wszystkich produktów, zarówno przed pakowaniem jak i przed załadowaniem do kontenera. Lokalne firmy zajmujące się zapewnieniem jakości monitorują, aby tylko towary sprawdzone i zatwierdzone zostały załadowane do kontenera. Personel opuszcza plac dopiero, gdy odjedzie ciężarówka z zaplombowanym kontenerem. W miarę możliwości zamawiaj spedytora tak, aby dostawca nie miał dostępu do towaru już załadowanego. Dopiero wtedy podpisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy, który wraz z dokumentami statku prowadzi do wydania pieniędzy za zakup. Jest to określone wcześniej w umowie lub akredytywie. Nie podoba się to dostawcom, ale jest to bardzo istotne.
  • 10. Ostatni element powinien być powtarzany regularnie, a nawet przy każdej dostawie. Tylko w ten sposób można zagwarantować, zapewnienie stałej jakości zamówień z Chin.
Back to Top